Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5444
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng Italy Luna D'Autunno Hà Nội
Authors: Lê Thị Hà, Anh
Advisor: Ths. Phạm Trần Thăng, Long
Keywords: Chất lượng dịch vụ | Nhà hàng Italy | A28394
Issue Date: 2019
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Đề tài tập trung vào áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà hàng để làm rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà hàng Luna D'Autunno Hà Nội
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5444
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28394_1.pdfGiới thiệu400.76 kBAdobe PDFView/Open
A28394.pdfNội dung3.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.