Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5445
Title: Công tác xã hội nhóm đối với trẻ em khuyết tật vận động trên địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội
Authors: Từ Thị, Duyên
Advisor: TS. Nguyễn Thị, Hải
Keywords: Công tác xã hội nhóm | Trẻ em khuyết tật | C00848
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Nghiên cứu lí luận, tìm hiểu thực trạng trẻ em khuyết tật vận động và thực trạng công tác xã hội với trẻ em khuyết tật vận động. Tiến hành áp dụng công tác xã hội nhóm đối với trẻ em khuyết tật vận động tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội đối với nhóm trẻ em khuyết tật vận động từ thực tiễn trên địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5445
Appears in Collections:Công tác xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.828-TT.pdfGiới thiệu511.9 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.828- ND.pdfNội dung1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.