Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5446
Title: Hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng chống ma túy cho nhóm học sinh THPT (Nghiên cứu tại trường THPT Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)
Authors: Phan Đình, Nghĩa
Advisor: TS. Nguyễn Phú, Trường
Keywords: Công tác xã hội | Nhận thức | Phòng chống ma túy | Học sinh
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng nhận thức về ma túy của nhóm học sinh trường THPT Nguyễn Trãi. Trên cơ sở đó, nghiên cứu ứng dụng phương pháp CTXH để hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng chống ma túy và đề xuất một số khuyến nghị giúp nâng cao nhận thức phòng chống ma túy cho học sinh THPT Nguyễn Trãi.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5446
Appears in Collections:Công tác xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.831-TT.pdfGiới thiệu283.98 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.831- ND.pdfNội dung1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.