Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5447
Title: Vai trò của Công tác xã hội trong việc hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho trẻ mồ côi (nghiên cứu tại Trung tâm Bảo trợ & Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình)
Authors: Hoàng Hà, Giang
Advisor: TS. Đặng Vũ Cảnh, Linh
Keywords: Công tác xã hội nhóm | Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng | Trẻ mồ côi | C00842
Issue Date: 2018
Publisher: ĐH Thăng long
Abstract: Nghiên cứu, phân tích vai trò của công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi đang sinh sống và phát triển tại trung tâm Bảo trợ & Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình, từ đó tiến hành can thiệp, áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm hỗ trợ các em giải quyết các vấn đề khó khăn, chuẩn bị các kỹ năng cần thiết đểhòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Qua kết quả nghiên cứu và can thiệp, đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp đối với các cấp chính quyền, các ban ngành liên quan để xây dựng những chương trình, chính sách giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em mồ côi một cách thiết thực và hiệu quả.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5447
Appears in Collections:Công tác xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.832-TT.pdfGiới thiệu434.32 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.832- ND.pdfNội dung1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.