Please use this identifier to cite or link to this item: http://172.16.0.2:8080/dspace/handle/DHTL_123456789/556
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghiệp Việt
Authors: Đỗ hoàng, Anh
Advisor: Vũ Ngọc, Thắng
Keywords: A17654 | Đào tạo | Nhân lực | Phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Description: 72tr. Biểu đồ 29cm.
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/556
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van a17654_01.pdfPhần giới thiệu1.42 MBAdobe PDFView/Open
Toan van a17654.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.