Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/593
Title: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên
Authors: Nguyễn Hải, Yến
Advisor: Nguyễn Thanh, Thủy
Keywords: A17872 | Bán hàng | Kế toán
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Description: 71tr. Bảng biểu 29cm.
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/593
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toan van A17872_01.pdfPhần giới thiệu624.23 kBAdobe PDFView/Open
Toan van A17872.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.