Tìm Kiếm

Nghiên cứu khoa học : [223]

Logo


Browse

Collections in this community

Khoa học sức khỏe [71]

Kỷ yếu công trình khoa học

Khoa học xã hội và nhân văn [32]

Kỷ yếu công trình khoa học

Kinh tế - Quản lý [54]

Kỷ yếu công trình khoa học năm

Ngoại ngữ [39]

Kỷ yếu công trình khoa học

Toán - Tin [27]

Kỷ yếu công trình khoa học năm


Recent Submissions

 DSpace Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần hàng hải Việt nam chi nhánh Đống Đa.
    Hồ Thị Vân Quỳnh. (Đại học Thăng Long, 2017)

 DSpace Một số giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
    Ths. Nguyễn Thị Mai Hương. (Lao động, 2018)

 DSpace Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ và trách nhiện xã hội tới sự hài lòng khách hàng của một số siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội
    NCS.Ths. Lê Huyền Trang. (Lao động, 2018)

 DSpace Nghiên cứu một số nhân tố tới động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Thăng Long
    TS. Trương Đức Thao. (Lao động, 2018)

 DSpace Thực trạng triển khai xây dựng hệ thống BSC.KPIs tại Công ty Điện lực Nghệ An - Bài học kinh nghiệm cho các Công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
    NCS.Ths Vương Thị Thanh Trì. (Lao động, 2018)

 DSpace Áp dụng phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro kinh doanh trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam
    TS. Giáp Đăng Kha. (Lao động, 2018)

 DSpace Bàn về mối quan hệ giữa chệnh lệch tỉ giá hối đoái trên báp cáo tài chính và giá cổ phiếu niêm yết
    NCS.Th.s Vũ Thị Kim Lan. (Lao động, 2018)

 DSpace Nghiên cứu báo cáo chi phí môi trường và báo cáo lợi ích môi trường tại các nước nhằm vận dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam
    TS. Nguyễn Hoản. (Lao động, 2018)

 DSpace Sự cần thiết và đinh hướng áp dụng giá trị hợp ký theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 ở Việt Nam
    TS. Nguyễn Ngọc Lan. (Lao động, 2018)

 DSpace Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay của h Agribank- Nghiên cứu một số chi nhánh Agribank khu vực Hà Nội
    TS. Nguyễn Thị Hạnh. (Lao động, 2018)

 DSpace Tác động của việc cắt giảm thuế quan khi tự do hóa thương mại : Tiếp cận từ mô hình cân bằng riêng
    Ths Lê Thị Kim Chung. (Lao động, 2018)

 DSpace Chính sách tỷ giá hối đoái và biến động của tỉ giá thực đa phương của VND trong giai đoạn từ 1999 đến nay
    Nguyễn Thị Vân Nga (Lao động, 2018)

 DSpace Gọi vốn cho khởi nghiệp sáng tạo : Thực trạng và giải pháp
    Ths. Hà Thị Kim Dung. (Lao động, 2018)

 DSpace Đo lường hiệu quả chính sách tiền tệ của Việt Nam dựa trên mô hình FAVAR
    Ths. Nguyễn Phương Mai (Lao động, 2018)

 DSpace Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng : Nghiên cứu điển hình các Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    TS. Chu Thị Thu Thuỷ (Lao động, 2018)

 DSpace Tăng cường tiếp cận tín dụng ngân hàng để mở rộng hoạt động kinh doanh cho các các công ty chứng khoán có quy mô vốn nhỏ ở Việt Nam hiện nay
    Ths. Nguyễn Phương Anh. (Lao động, 2018)

 DSpace Đầu tư xanh và vấn đề tiếp cận tín dụng xanh của các doanh nghiệp Việt Nam
    Th.s. Trần Thị Kim Liên (Lao động, 2018)

 DSpace Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
    GS.TS Nguyễn Thành Độ. (Lao động, 2018)

 DSpace Thị trường tài chính phái sinh Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
    TS. Phạm Thị Bảo Oanh. (Lao động, 2018)

 DSpace Tăng trưởng bền vững và hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình các các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    TS. Ngô Thị Quyên (Lao động, 2018)