Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/675
Title: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thương mại Mặt trời Việt
Authors: Nguyễn Hải, Yến
Advisor: Nguyễn Thị Thu, Hương
Keywords: A15287 | Hiệu quả | Phân tích | Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Description: 64tr. Bảng biểu 29cm.
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/675
Appears in Collections:Tài chính ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvana15287_01.pdfPhần giới thiệu2.15 MBAdobe PDFView/Open
Toanvana15287.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.