Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/867
Title: Sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với điều dưỡng và bác sĩ tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2013
Authors: Lê Thị Thuý, Hằng
Advisor: Nguyễn Ngọc, Trung
Keywords: B00209 | Bệnh nhân | Dịch vụ | Điều dưỡng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Thăng Long
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/867
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B00209_01.pdfPhần giới thiệu383.43 kBAdobe PDFView/Open
B00209.pdfToàn văn513.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.