Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/976
Title: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TITACO
Authors: Nguyễn Hải, Yến
Advisor: Nguyễn Thanh, Huyền
Keywords: A18877 | Kế toán | Bán hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Thăng Long
Abstract: Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TITACO. Chương 3:Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty này.
Description: 72tr. Bảng biểu 29 cm
URI: http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/976
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A18877_01.pdfPhần giới thiệu606.15 kBAdobe PDFView/Open
A18877.pdfPhần nội dung1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.