Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TitleAuthorAdvisorIssue DatePublisher
Chương trình đào tạo liên tục kỹ thuật viên xét nghiệm và các bệnh truyền nhiễm (Đào tạo 2 tuần )/Nguyễn Trần, Hiển; Trần Đắc, Cam; Trương Nguyên, Ninh-2012Y học
Chương trình đào tạo liên tục kỹ thuật viên xét nghiệm và các bệnh truyền nhiễm (Đào tạo 2 tuần )/Nguyễn Trần, Hiển; Trần Đắc, Cam; Trương nguyên, Ninh-2012Y học
Thực hành dịch tễ học thực địa (Đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) - P1 (lý thuyết)Nguyễn Minh, Sơn; Trương Việt, Dũng; Nguyễn Trần, Hiển-2012Y học
Thực hành dịch tễ học thực địa (Đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) - P2 (bài tập)Nguyễn Minh, Sơn; Trương Việt, Dũng; Nguyễn Trần, Hiển-2012Y học
Thực hành và quản lý phòng xét nghiệm (Đào tạo cán bộ phụ trách xét nghiệm, xét nghiệm viên của hệ y học dự phòng, chương trìnhđào tạo cơ bản)Nguyễn Trần, Hiển; Đặng Đúc, Anh; Trịnh Thị Thanh, Hương-2012Y học
Dịch tễ học cơ sở và các bệnh truyền nhiễm (Sách đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng y học dự phòng)Nguyễn Minh, Sơn; Nguyễn Trần, Hiển; Đào Thị Minh, An-2012Y học
Dịch tễ học hiện đại (Sách đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng y học dự phòng)Dương Đình, Thiện; Nguyễn Trần, Hiển; Lê Anh, Vũ-2012Y học
Chương trình đào tạo liên tục kỹ thuật viên xét nghiệm và các bệnh truyền nhiễm (Đào tạo 2 tháng)/ Phần 1: Các xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩnĐặng Đức, Anh; Nguyễn Trần, Hiển; Hoàng Thủy, Long-2012Y học
Chương trình đào tạo liên tục kỹ thuật viên xét nghiệm và các bệnh truyền nhiễm (Đào tạo 2 tháng)/ Phần 2: Các xét nghiệm chẩn đoán virutĐặng Đức, Anh; Nguyễn Trần, Hiển; Hoàng Thủy, Long-2012Y học

Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.