SERVICE SCHEDULE YOU READ

Monday - Friday

7:30 am - 6:30 pm

Saturday

7:30 am - 6:00 pm

Sunday

Close the library

News & Events

14

Jul

Hội thảo “Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện”

Ngày 12/7/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo “Bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện”. 

22

Jun

Thư viện Trường Đại học Thăng Long kết nối với Trung tâm tri thức số

TRUNG TÂM TRI THỨC SỐ là kết quả hợp tác của Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN (VNU-LIC) với các Thư viện số của các trường Đại học thuộc khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp Công nghệ D&L (DLCORP).

Other library